BabyPrestige®BabyPrestige® – luxusný a štýlový detský nábytok a doplnky pre deti

0 položiek

Vitajte v našom obchode pre deti a mamičky!

Možnosti platby

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť stanovanú kúpnu cenu. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke www.babyprestige.sk a je uvedená vrátanie DPH. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Kúpnu cenu za tovar uhradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke:

1. Bankovým prevodom / vkladom
Platba je možná bankovým prevodom alebo priamo vkladom na účet predávajúceho. 
Ako variabilný symbol uveďte číslo predfaktúry, do poznámky môžete uviesť Vaše meno

Bankové spojenie:
Pre SK zákazníkov:  
VUB Banka Slovensko IBAN: SK8602000000003248895059
Pre CZ zákazníkov:  Fio Banka Česká Republika: 2100920073/2010

2. Dobierka pre SK aj CZ zákazníkov, na pošte resp. kuriérovi
tovar zaplatíte vášmu doručiteľovi pri preberaní tovaru v hotovosti

3. Platba v hotovosti/platobnou kartou pri osobnom odbere

4. Platba prostredníctvom platobnej brány Vub e card